Termeni și condiții

Compania „SC Valea Verde Transilvania SRL” (denumită în continuare Valea Verde), închiriază oaspeților cazare și furnizează servicii suplimentare oaspeților.

Descrierea serviciilor

Valea Verde închiriază cazare (apartamente și case de vacanță) și oferă servicii suplimentare oaspeților, printre altele care servesc mâncare la restaurantul Valea Verde. Valea Verde furnizează informații detaliate și o selecție atentă a ofertelor sale prezentate online și offline.

Efectuarea unei rezervări

Rezervările se pot face folosind sistemul nostru de rezervare online, prin e-mail sau telefonic. Rezervările confirmate sunt cele confirmate de scrisoarea de confirmare prin e-mail și constituie un contract obligatoriu încheiat de Valea Verde și de oaspete.

Tarife și prețuri

Toate tarifele și prețurile sunt afișate pe site-ul web Valea Verde.

Plată

La încheierea contractului prin efectuarea rezervării, este necesar un avans de 50%, care trebuie plătit online prin PayPal, prin transfer bancar, prin card de credit sau în numerar la receptie, în LEI.

La Restaurantul Valea Verde acceptăm plăți în numerar în lei și euro și prin card Visa-, Master- și Maestro (pentru toate plățile efectuate cu cardul de credit, este posibil să trebuiască să percepem o taxă suplimentară de 3%).

Depozit

Valea Verde are dreptul să solicite un depozit rambursabil suplimentar pentru eventuale daune sau costuri pentru curățenia suplimentară. După predarea corespunzătoare a unității de cazare închiriate, depozitul va fi rambursat integral fie în ziua plecării, fie în termen de o săptămână de la plecare, prin ordin bancar sau în numerar. Costurile suplimentare pentru daune sau servicii suplimentare, dacă sunt comandate, pot fi compensate în momentul rambursării depozitului.

Anularea / modificarea rezervării

Anularile sunt posibile înainte de începerea perioadei de închiriere. Anularile trebuie declarate în scris. Data anulării este considerată a fi data la care declarația scrisă este primită de Valea Verde. În caz de anulare sau neprezentare, se aplică următorii termeni:

  • cu până la 60 de zile înainte de începerea perioadei de rezervare o taxă de anulare: 0%
  • până la 30 de zile înainte de începerea perioadei de rezervare, o taxă de anulare de 50% din totalul costurilor confirmate de închiriere
  • cu până la 7 zile înainte de începerea perioadei de rezervare, o taxă de anulare de 75% din totalul costurilor confirmate de închiriere
  • cu mai puțin de 7 zile înainte de începerea perioadei de rezervare – prețul total se percepe ca despăgubire

Pentru rezervările de evenimente (nunți, botezuri, team-building-uri, conferințe sau alte evenimente) se pot aplica condiții speciale de anulare.

Odată ce rezervarea este anulată, avansul efectuat va fi rambursat oaspeților în conformitate cu termenii menționați mai sus în termen de 30 de zile.

Vă recomandăm să încheiați o asigurare de anulare a călătoriei, ofertele pot fi găsite aici: http://www.travelguard.com

Obligațiile oaspeților

Pentru a închiria prin Valea Verde, oaspetele trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă valabilă care să acopere eventualele daune. Oaspetele va întreține unitatea de închiriere și inventarul acesteia și o va folosi numai în scopul destinat.

Este interzisă închirierea către terți fără acordul expres al Valea Verde. La plecare, oaspetele va lăsa unitatea de închiriere în bună ordine și într-o stare rezonabilă de curățenie. Unitatea de închiriere poate fi ocupată numai cu numărul de persoane menționat în contractul de intermediere, copiii fiind considerați persoane. Atâta timp cât Valea Verde nu a fost de acord în scris, Valea Verde își rezervă dreptul de a respinge persoane suplimentare. Este interzisă montarea de corturi sau rulote pe terenul casei sau instalarea de paturi suplimentare în casă, fără o înțelegere prealabilă.

În ziua sosirii, de obicei este posibil să preluați unitatea de închiriere de la ora 17h. În ziua plecării, unitatea de închiriere trebuie predată până la ora 12. La sosire, oaspetele va verifica inventarul unității de închiriere și va notifica Valea Verde în termen de 12 ore despre toate deficiențele pentru ca acestea să fie reparate sau înlocuite. Orice reclamații referitoare la unitatea de închiriere trebuie comunicate fără întârziere către Valea Verde. Plângerile tardive nu pot fi luate în considerare.

Oaspetele va întreține cu atenție atât unitatea de închiriere, cât și inventarul acesteia și trebuie să informeze Valea Verde cu privire la orice daune apărute în timpul șederii sale și – dacă este necesar – să plătească pentru repararea sau despăgubirea acestor daune.

Responsabilitate

Valea Verde ia angajamentul foarte în serios de a alege cu grijă unitățile de închiriere pe care le închiriază și de a vă procesa documentele referitoare la rezervare. Aceste servicii se bazează pe standardele naționale din România. Informațiile și descrierile online și offline se referă la împrejurimi și case de vacanță, dar au un caracter informativ. Toate informațiile despre dimensiuni și distanțe sunt măsurători estimate. Valea Verde nu este responsabilă pentru neconformități cu privire la servicii atunci când:

  • cauzele sunt dincolo de sfera noastră de influență, în special în caz de război, grevă și concediere, revolte, epidemii, calamități naturale, secetă, intervenții de stat etc .; în domeniul utilităților publice (de exemplu, energie electrică, apă, alte energii), gestionarea deșeurilor, mai ales dacă aceste perturbații sunt determinate de forță majoră sau de condițiile climatice locale.
  • pagube și perturbări ale dispozitivelor electrice / sanitare, cauzate de uzură sau utilizare greșită.
  • daune aduse cartierului și mediului;
  • servicii de persoane care, conform legislației naționale sau străine, sunt scutite de răspundere sau au răspundere limitată;
  • lucrurile personale, de ex. în caz de furt sau incendiu etc.

În caz de circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului (de exemplu, boala gravă a proprietarului sau decesul etc.), Valea Verde se poate retrage din contract, nefiind responsabil pentru despăgubiri. În acest caz, o altă unitate, de aceeași calitate, va fi oferită oaspetelui. Dacă acest lucru nu este posibil, suma deja plătită va fi rambursată integral.

Locul executării – instanța competentă

Locul de executare și instanța competentă este Târgu Mureș.

Dispoziții generale

Atunci când un termen inclus în contract și / sau aceste condiții comerciale generale nu este valabil, restul contractului rămâne valabil. Lacunele de reglementare se completează în sensul termenilor rămași. Acordurile verbale sunt viabile numai dacă sunt confirmate în scris de Valea Verde. Informațiile de orice fel sunt oferite în conformitate cu cele mai bune cunoștințe generale ale Valea Verde, exactitatea lor nu este garantată.

Locul executării – instanța competentă Locul de executare și instanța competentă este Târgu Mureș.

Procesarea datelor

Valea Verde Transilvania SRL, cu sediul in satul Cund, Comuna Bahnea, judetul Mures înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mures sub nr. J40 / 1181/2007, cod fiscal: RO 18145683 procesează la sediul companiei sale cu aceeași adresă date cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. pentru publicitate, marketing, publicitate, statistici, vânzare. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, aplicabil începând cu 25 mai 2018, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea sau restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării. , precum și dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Dreptul de acces al persoanei vizate Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator o confirmare a faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate, categoria acestora, scopul, perioada pentru care datele pe care le caută și dreptul de acces la acele date sunt procesate.

Dreptul la rectificare Persoana în cauză are dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte referitoare la acesta și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor personale care îl privesc fără întârziere nejustificată și operatorul are obligația de a șterge datele personale fără întârziere dacă persoana vizată își retrage consimțământul pentru care are loc prelucrarea.

Dreptul de a restricționa prelucrarea Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării, în situația în care aveți dreptul de a obține din partea noastră restricția prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

 – Prelucrare inexactă

 – Prelucrare ilegală

 – Exercitarea dreptului la opoziție

Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal despre acesta și pe care le-a furnizat operatorului într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit, lizibil și automat și are dreptul să transmită aceste date către un alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate date cu caracter personal, în cazul prelucrării

se bazează pe consimțământ. Persoana vizată are dreptul să aibă date personale transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție Persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv la crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții, în ceea ce privește marketingul direct .

Proces automatizat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profil Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care afectează persoana vizată sau o afectează în mod egal măsură semnificativă. Nu se aplică, în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date; (b) este autorizat de legislația Uniunii sau de legislația națională aplicabilă operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; sau c) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei în cauză.

Cât timp prelucrăm datele cu caracter personal? Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe parcursul relației noastre contractuale și, la finalizare, cel puțin pentru perioada cerută de legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, dispozițiile de arhivare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe necesitatea respectării unei obligații legale, pe interesul legitim sau pe un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați exprimat alegerea în acest sens. Acest consimțământ este dat în mod voluntar și poate fi revocat în scris către Valea Verde Transilvania SRL, cu sediul în satul Cund, Comuna Bahnea, județul Mureș, sau prin trimiterea unui e-mail la reservation@valeaverde.com și va intra în vigoare cât de curând posibil.

Vile și apartamente

Experiențe autentice

Descoperă natura în ritmul tău